ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 13 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(23/3)

-8h00: Hội ý Ban Thường trực (BTT).

 

 

 

THỨ BA

(24/3)

-8h00: Dự Hội thảo và tham gia viết bài tham luận Hội thảo khoa học tại Đoàn ĐBQH tỉnh

(Đ/c Huy, Ban DC-PL).

 

 

 

THỨ TƯ

(25/3)

-Làm việc bình thường.

 

 

 

THỨ NĂM

(26/3)

-8h00: Dự tiếp công dân Đinh Thị Kim Ngát tại HĐND tỉnh (Đ/c Mùi).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(27/3)

-Làm việc bình thường.

 

Tuần 13 năm 2020.doc

 
Về đầu