ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 12 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(16/3)

-8h00: Hội ý Ban Thường trực (BTT).

 

 

THỨ BA

(17/3)

-8h00: Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Đ/c Thuận).

 

 

 

THỨ TƯ

(18/3)

-Làm việc bình thường.

-13h30: Đại hội Chi bộ Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Toàn thể Đảng viên).

 

 

THỨ NĂM

(19/3)

-9h00: Họp Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Biên tập).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(20/3)

-8h00: Dự kỳ họp thứ 15 (bất thường) năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX (Đ/c Phước).

 

Tuần 12 năm 2020.doc

 
Về đầu