ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(09/3)

-7h00: Chào cờ - Sinh hoạt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CBCC).

 

 

 

THỨ BA

(10/3)

-Làm việc bình thường.

 

 

 

THỨ TƯ

(11/3)

-8h00: Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại trụ sở Tỉnh ủy (Đ/c Huy, Đ/c Thắm).

 

 

 

THỨ NĂM

(12/3)

-8h00: Dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn Đồng Nai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày)

(Đ/c Độ).

-Dự nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá ảnh hưởng dịch Covid-19 đối với KT-XH trên địa bàn tỉnh (Đ/c Thuận).

[[

 

 

THỨ SÁU

(13/3)

-Làm việc bình thường.

 

Tuần 11 năm 2020.doc

 
Về đầu